PROHLÍDKY

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Denně je otevřeno přízemí věže, což je místo vhodné k osobní modlitbě s možností nahlédnutí do kostela. Celý kostel je otevřen při mši svaté v neděli sudého kalendářního týdne v 15.00 hod. Mimo tuto dobu můžete požádat o prohlídku místního kostelníka na tel.: 774 782 006