Proč se v Paštikách nezvoní?

Téměř půltunový a více než 500 let starý zvon z dílny Bartoloměje Pražského je uvolněn v závěsech a zvonění na něj se stalo nebezpečným jak pro zvoníka, tak pro zvon samotný. Pro své špatné vyvážení je také nepravidelně vytlučen. Bylo nutné ho svěsit a nyní čeká na celkovou opravu. Své dary na opravu zvonu můžete zaslat na účet veřejné sbírky paštického kostela: 5307408329/0800. Pro daňové účely je možné dobrodincům vystavit darovací smlouvu.